Privacyverklaring


Wij vinden de bescherming van jouw persoonlijke gegevens van groot belang. Als verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) gaat Fukanzen op een zorgvuldige en veilige manier om met jouw persoonsgegevens. 

In welke gevallen verzamelen wij persoonsgegevens?

Wij verzamelen jouw persoonsgegevens in de volgende gevallen; 

  • Tijdens jouw bezoek aan onze websites, bij het surfen op onze websites op verschillende apparaten zoals een computer, smartphone, of een tablet, worden er persoonsgegevens verzameld;
  • Wanneer jij jouw gegevens achterlaat op onze websites (bijv. via een contactformulier of e-mail);
  • Wanneer je via onze website producten bestelt, waarbij wij jou vragen om enkele persoonsgegevens;
  • Wanneer je een account aanmaakt op onze website, om inzicht in jouw bestellingen te verkrijgen;
  • Wanneer je ons benadert met vragen en/of klachten per post, e-mail of telefonisch. Wij zullen in dat geval contact met jou opnemen om de vraag of klacht te behandelen;
  • Ook is het mogelijk dat wij gegevens van jou verzamelen middels prijsvragen, en andere acties waar je aan deelgenomen hebt;
  • Tot slot kunnen er nog gegevens verzameld worden via social media kanalen (zoals Facebook, Instagram en Pinterest), bijvoorbeeld wanneer jij contact met ons opneemt om vragen te stellen. Wij gebruiken in dat geval alleen jouw accountnaam zodat wij op jouw bericht kunnen reageren. 

Welke persoonsgegevens verzamelen wij?  

Afhankelijk van het doel waarvoor de persoonsgegevens verzameld worden, gebruiken wij de volgende persoonsgegevens;

Als je een (online) bestelling plaatst zullen wij de volgende gegevens van jou bijhouden;

  • Contactgegevens (NAW gegevens, e-mailadres, telefoonnummer);
  • Betaalgegevens;
  • Inloggegevens inclusief User-ID van jouw account (bij een online bestelling). 

Intrekken van toestemming

Wanneer de verwerking van persoonsgegevens is gebaseerd op jouw toestemming, dan heb je het recht om jouw toestemming te allen tijde in te trekken.

Klachten

Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, zoals de Autoriteit Persoonsgegevens, indien jij van mening bent dat de verwerking van jouw persoonsgegevens in strijd is met de regelgeving.

Voor het uitoefenen van ieder van bovenstaande rechten kun je contact met ons opnemen en jouw verzoek indienen via een e-mail aan info@fukanzen.nl.

Nadat je jouw verzoek hebt ingediend, zul je van ons een bericht ontvangen op het bij ons bekende e-mailadres waarin je gevraagd wordt jouw verzoek te verifiëren. Binnen een maand na ontvangst van jouw verzoek zullen wij jou per e-mail informeren over jouw verzoek. Om misbruik te voorkomen kunnen wij jou daarbij vragen om je adequaat te identificeren, bijv. door een kopie van een geldig legitimatiebewijs mee te sturen. 

Tot slot

Als je 18 jaar of jonger bent, dan mag je uitsluitend onder toezicht van jouw ouders of wettelijke vertegenwoordigers gebruik maken van onze website.